NGHỊ ĐỊNH 20/2019/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP VỀ LỆ PH...

Ngày: 17/03/2019

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Theo đó, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với trường hợp hợp thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cụ thể:

Làm giả bản đồ quy hoạch, lừa bán đất cho hàng trăm người thu gần...

Ngày: 15/03/2019

Nhờ việc làm giả bản đồ quy hoạch chia lô chi tiết 1/500, một số đối tượng đã thu về gần 300 tỷ đồng nhờ bán đất cho người mua dưới danh nghĩa "hợp đồng góp vốn".

Giới phân tích “đau đầu” vì giá đất ở Việt Nam

Ngày: 15/03/2019

Do giá trị thị trường của quỹ đất tương đối khó để xác định (đặc biệt là ở những khu vực chỉ có một vài giao dịch được ghi nhận), hầu hết các chuyên viên phân tích đều định giá quỹ đất khi dự án chưa được thực hiện (cũng là phần lớn quỹ đất của công ty trong nhiều trường hợp) the...

    1 2 3 4 5