Thông tin công ty

 

BẤT ĐỘNG SẢN 68

Địa chỉ:177 Đường Đông Khê, Phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 02253999268 

 Email: ngoctuanhm1@gmail.com

Website: www.batdongsan68.com.vn

 

 

Liên hệ

 
Họ tên: *
Điện thoại: *
Email: *
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
 

* : Thông tin bắt buộc

 
Mã xác nhận: